Sterilizator za makaze-QUARTZ

Sterilizator QUARTZ

4.990RSD

Šifra proizvoda: 09408

Proizvođač:

Dostupnost: Ovaj proizvod mozete poručiti

Prosečna ocena:

Sterilizator QUARTZ- Režim rada: 220V-240V, 50Hz
- Snaga: 75W

Sterilizator sa posudom od nerđajućeg čelika. Koristi se za sterilizaciju alata pomoću visoke temperature. Automatska temperatura je 200C.

UPOTREBA:

1. Postaviti aparat na stabilnu površinu.
2. Otvoriti poklopac i staviti kvarcne kuglice u posudu. Ne napuniti više od 80%.
3. Utaknuti u elek. napajanje, zatim pritisnuti prekidač. Lampica će se uključiti i aparat će početi da zagreva kvarcne kuglice.
4. Nakon 10-12 minuta zagrevanja, lampica će se isključiti. Postaviti alat koji treba sterilisati (makaze, britve itd) vertikalno u kvarcne kuglice.
5. Ostaviti alat 20-30 sekundi, navući rukavice na ruke i izvaditi sterilisan alat.
6. Kada temperatura dostigne 200 C lampica će se automatski isključiti i aparat će prestati sa zagrevanjem. Kada temperatura padne ispod 200 C, lampica će se uključiti i ponovo će početi zagrevanje.